“Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” (u daljnjem tekstu Institut Perpetuum mobile) raspisuje Javni poziv za učesnike programa pilotiranja kurikuluma iz oblasti omladinskog rada u Republici Srpskoj u sklopu projekta PROFOS – Profesionalizacija Omladinskog Sektora Kreiranjem Održivog Kurikuluma, a koji se realizuje uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT.

PROFOS – Profesionalizacija Omladinskog Sektora Kreiranjem Održivog Kurikuluma je projekat koji doprinosi jačanju civilnog društva i omladinskog sektora u BiH primjenom održivih i postojanih modela saradnje vladinog i nevladinog sektora. Osnovni problem kojim se bavi projekat jeste, opadanje kvaliteta usluga omladinskih organizacija prema mladima i vitalnosti kompletnog omladinskog sektora, kao i postojanje potencijalnog rizika za zloupotrebu namjera radne etike i povjerenja prema radu omladinskih organizacija. Kako bi se razriješila navedena problematika, neophodno je uspostaviti i primijeniti modalitet izgradnje kapaciteta profesionalne djelatnosti rada sa mladima, unaprijediti saradnju vladinog i nevladinog omladinskog sektora u kreiranju mehanizama za poboljšanje položaja mladih od lokalnog ka višim nivoima.

Cilj Javnog poziva je pozivanje i odabir učesnika iz kategorije mladih iz cijele Republike Srpske, a koji će biti polaznici programa pilotiranja kurikuluma iz oblasti omladinskog rada u Republici Srpskoj.

Poziv je namijenjen mladima, omladinskim radnicima i ljudima koji rade u omladinskim centrima, sa teritorije Republike Srpske uzrasta od 18 do 30 godina.

Program se sastoji od 4 modula.

  1. Modul: Omladinski rad, Aktivizam i volonterizam
  2. Modul: Osnove projektnog ciklusa i Zagovaranje
  3. Modul: Digitalni omladinski rad i Odnosi s javnošću
  4. Modul: Socijalne kompetencije i Organizacijske vještine

Termini prvog modula biće naknadno saopšten prijavljenim učesnicima, a termini za ostale module u narednom periodu ćemo dogovarati kada proces pilotiranja programa krene, u skladu sa obavezama predavača i polaznika.

Prijave se vrše putem sljedećeg linka: https://docs.google.com/forms/d/1YX8UjxCqLjlGTdrUWqBuUQM0ZCHW452f5mlLUYX-608/viewform?edit_requested=true

Rok za prijavu je otvoren 20 dana, tačnije do 27.11.2023. do 15h.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon 051 303 310 ili putem e-mail

[email protected]

#CHANGE #InstitutKULT #YouthDevelopment #ProfessionalizeYouthWork #ProfesionalizacijaOmladinskogRada

JAVNI POZIV – ZA UČESNIKE PROGRAMA PILOTIRANJA KURIKULUMA IZ OBLASTI OMLADINSKOG RADA U REPUBLICI SRPSKOJ