U toku prethodne sedmice „Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice“, Banja Luka započeo je realizaciju projekta „Razotkrivanje korupcije“, u okviru kojeg za cilj ima naučiti mlade sa područja Banje Luke, ali i šire da prepoznaju oblike korupcije i da nauče kome se mogu obratiti i na koji način ukoliko uoče koruptivne radnje.

Prva aktivnost bila je postavljanje info tačke u centru grada gdje su naši volonteri razgovarali sa građanima o korupciji i o tome da li ima korupcije u društvu. Takođe, građani su popunjavali upitnike, kojima se nastoji ispitati percepcija stavova građana o korupciji u društvu. Svi zainteresovani ovaj upitnik mogu popuniti i u online formi koja se nalazi na linku.

Dan nakon postavljanja info tačke, održana je radionica i okrugli sto na temu: „Pojam i pojavni oblici korupcije i borba protiv korupcije“. O ovoj temi govorio je Damjan Ožegović, viši istraživač/saradnik za pravne poslove globalnog pokreta, Transparency International. Na ovoj radionici okupili smo 20 mladih ljudi sa područja Banje Luke koji su aktivno učili, razgovarali i davali prijedloge u vezi sa ovom temom. Sve navedeno početak je zajedničke borbe protiv korupcije kao i dizanja svijesti o postojanju korupcije, a uskoro očekujte i nove aktivnosti.

“Edukacija o korupciji je ključna jer nas čini odgovornim građanima, pomaže sprečiti širenje tog problema i omogućava nam da izgradimo pošteno i pravedno društvo za budućnost.” Mia Selena Lerch.

“Kao mlada osoba smatram da je jako važno edukovati mlade o korupciji, i to ne samo o tome kako je prijaviti ili kako se boriti protiv nje što je naravno važno, ali po meni još važnije je mladima dati adekvatne prijmjere pomoću kojih će mladi osjetiti i moći usporediti mnoštvo situacija u kojima su bili uskraćeni nečega zbog korupcije i koliko korupcija zapravo guši i narušava svaki stepen našeg društva. Nakon okruglog stola sam tek uvidjela koliko moj život, a i život svakog pojedinca usporava korupcija i koliko je samo primjera kojih nisam bila svjesna, a koji ugrožavaju moje osnovne potrebe. Smatram da tek nakon takve edukacije mladi mogu da se odluče na korak reći ne korupciji.” Stevanija Ciganović

Ovaj projekat podržan je od Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije i implementiran od strane OSCE i GI-TOC-a (Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala).

Mladi i razotkrivanje korupcije