Potrebno iskustvo na istim ili sličnim poslovima…

Traži se radnik/ca sa iskustvom…

… sve više oglasa i konkursa za posao diskriminiše mlade ljude i ne omogućava im da uopšte steknu svoje prvo radno iskustvo.

Činjenica je još više zabrinjavajuća, kada se uzme u obzir statistika koja pokazuje da mladi u BiH čekaju na prvi posao 5 – 8 godina, a da stvari budu dramatičnije broj mladih koji žele otići i onih koji odlaze iz BiH je sve veći.

Mladi žele da im se obezbijede iste šanse za posao kao i ostalima. Tvrde da, ako mogu birati, oni ne bi napuštali BiH ali da ih u stvari država tjera da odu. Skoro 500 mladih iz 10 gradova i opština u BiH (Zvornik, Mostar, Doboj, Velika Kladuša, Visoko,  Novi Travnik, Bijeljina, Trebinje, Zenica i Prijedor) su diskutovali o ovim pitanjima tokom 15 susreta sa parlamentarcima/kama u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine  i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Zanimalo ih je šta su parlamentarci učinili i šta čine kako bi se spriječio odlazak mladih, šta se može uraditi povodom reforme obrazovanja u smislu konkurentnosti na tržištu, kako se može napraviti dobar privredni ambijent…

Najčešće pitanje je bilo  u vezi sa prvim zaposlenjem i na koji način institucije koje su nadležne mogu da doprinesu tom pitanju.

U narednom periodu Institut Perpetuum mobile će pokrenuti inicijative prema parlamentarnim tijelima zaduženim za mlade na svim nivoima za uspostavljanje šeme prvog zaposlenja, što je i predviđeno Reformskom agendom.

Više fotagrafija o ovom putovanju kroz parlamente možete pogledati ovdje.

 

 

Na putu do prvog zaposlenja – “Bolji parlamenti – jača demokratija”
Tagged on: