“Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka, danas – 26. 7. 2023. godine posjetio je Kazneno – popravni zavod i u okviru projekta Inicijativa mladića zajedno sa predstavnicima pomenute institucije razgovarao o uspješnoj saradnji koju je ostvarena tokom prethodnog perioda.

Osvrnuli smo na radionice koje smo implementirali u vaspitno-popravnom domu, seminar koji smo organizovali sa članovima Udruženja penologa regije Banja Luka, a koji rade u stručnoj službi tretmana KPZ Banja Luka.

Povod današnje posjete predstavnika Instituta Perpetuum mobile bila je donacija u vidu opreme odjeljenju Vaspitno-popravnog doma za koju vjerujemo da će biti na korist štićenicima doma.

Od opreme su donirani sto za stoni tenis kao i Playstation sa igricama prilagođenim mladima i LED TV. S obzirom na uspješno realizovane aktivnosti, razgovarali smo o mogućnostima dalje saradnje jer i predstavnici KPZ Banja Luka i predstavnici našeg Instituta prepoznaju značaj saradnje institucija i civilnog društva.

Ugovor o donaciji su potpisali direktor Kazneno- popravnog zavoda Dragan Jevđenić i direktor Instituta Perpetuum mobile Srđan Ostojić.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III”, koji podržavaju Vlada Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

#YMI#Careinternational#CARE#svicarskaubih#AustrianDevelopmentAgency#OakFoundation

Nastavak uspješne saradnje i donacija Kazneno – popravnom zavodu Banja Luka (odjeljenje vaspitno – popravni dom)