Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice je organizacija civilnog društva osnovana 2006. godine u Banjoj Luci. Кroz edukativne, zagovaračke, istraživačke i razvojne programe, organizacija podstiče zdrave životne vrijednosti mladih, rad sa talentovanima te građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg tolerantnijeg i pravednijeg društva.

Cilj nam je kreiranje društva gdje su mladi poštovani, uspješni i imaju mogućnost da razvijaju svoje potencijale. Organizacija je osnovana u julu 2006. godine, a registrovana je u Osnovnom sudu u Banjoj Luci pod brojem F-1-149/06. Institut je nastao udruživanjem energije i iskustva ljudi koji su preko sedamnaest godina aktivni u nevladinom sektoru. Rješenjem Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske organizacija je upisana u registar, prema načinu udruživanja, kao Organizacija za mlade pod registarskim brojem 6-01-02-02-32/13.

Danas djelujemo na teritoriji Bosne i Hercegovine ali i šire. Kao organizacija otvorena za saradnju okuplja veliki broj volontera ali i stručnih saradnika iz domena nauke, politike, ekonomije i brojnih drugih oblasti društva.

Svoju viziju društva slobodnih i aktivnih nastojimo ostvariti djelovanjem kroz osam strateških pravaca:

 • Jačanje unutrašnjih kapaciteta organizacije;
 • Razvoj i promocija zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti;
 • Razvoj aktivnog građanstva i platforme slobode govora;
 • Političko obrazovanje mladih;
 • Jačanje i standardizacija omladinskog rada;
 • Razvoj novih pristupa i modaliteta u radu sa mladima;
 • „Perpetuum mobile“ centar za talente;
 • Resursni centar za izgradnju kapaciteta;

Ciljevi djelovanja Instituta su:

 • promocija neformalnog obrazovanja
 • istraživanje potreba, stavova i težnji mladih
 • stvaranje preduslova za ostvarivanje identifikovanih potreba
 • razvijanje partnerstva između ciljnih grupa mladih i onih koje rade sa mladima
 • podrška razvoju i implementaciji strategija omladinskog rada i omladinske politike u RS i BiH
 • održati i razviti kvalitet omladinskog rada
 • promocija omladinskog rada i omladinskih inicijativa
 • promocija omladinskog rada kroz povezivanje sa međunarodnim subjektima koji rade na sličnoj problematici u cilju promocije civilnog društva
 • promocija koristi omladinskog rada
 • promocija evropskih vrijednosti i podrška u procesu evropskih integracija

Član smo mreža: