Donatori koji podržavaju naš rad:

 • CARE North West Balkans
 • Ambasada Kraljevine Holandije MATRA program
 • OPA- Američka Ambasada u BiH
 • Ambasada Kraljevina Norveške u BiH
 • Američka agencija za međunarodni razvoj -USAID
 • Olof Palme International Center – SIDA
 • Konrad Adenauer Stifftung – KAS
 • Canadian International Development Agency – CIDA
 • Nemačka organizacija za tehničku saradnju – GIZ
 • UNIFEM/UNDP
 • British Council BiH
 • OAK Foundation
 • SALTO Youth – Erasmus + program
 • OXFAM Italia
 • Austrijska Razvojna Agencija – ADA
 • Delegacija Evropske Unije u BiH
 • Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC/DEZA o Program „Dijalog za budućnost“, finansiran od strane UNDP,UNICEF i UNESC u pratnerstvu sa Predsjedništom BIH
 • Youth Employment Program – GOPA/SDC
 • Fondacija Robert Bosh
 • UNWOMEN
 • MitOst
 • Rotary Club Banja Luka
 • Rotary Club Wolfratshausen Isartal
 • Institut za razvoj mladih- KULT BiH
 • Sarajevski otvoreni centar
 • TPO Fondacija
 • Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske
 • Grad Banja Luka- Administrativna služba grada
 • Opština Vlasenica
 • Agencija za bezbjednost saobraćaja, Ministarstva saobraćaja i veza Vlade Republike Srpske