Jun je kao i  svaki mjesec u Perpetuumu  rezervisan za mnoštvo aktivnosti i putovanja, tako smo i ovoga puta imali sjajan povod za odlazak u Sarajevo. Sigurni smo da vas zanima o čemu je riječ.

Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa CARE International Balkan i Švedskim Institutom organizovala je panel diskusiju “Očinstvo, njegovateljstvo i očinski dopust: Kritični koraci u postizanju rodne jednakosti u BiH”, pored koje je upriličena i sjajna izložba fotografija “Očevi u Švedskoj”, postavljena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Ova panel diskusija ima za cilj da potakne BiH institucije, civilno društvo i građane da preuzmu proaktivnu ulogu u stvaranju uslova koji bi omogućili muškarcima da preuzmu veću odgovornost u raspodjeli brige o djetetu, posebno u ranom djetinjstvu i nakon rođenja. Panel je tražio odgovore na pitanja koja se odnose na trenutne nedostatke Zakona o porodiljskom odsustvu, te kako učesnici u privatnom sektoru mogu da se angažuju i ko su potencijalni saveznici u postavljanju društvenih normi koje su u vezi sa produženjem trajanja porodiljskog odsustva.

Pored našeg Instituta, učešće u panelu, uzeli su i predstavnici institucija gender mehanizma u BiH, lideri civilnog društva koji su uključeni u promociju rodno odgovornog roditeljstva, lideri u privatnom sektoru u BiH, kao i bosanskohercegovački i švedski aktivisti/očevi.

Nemojte zboraviti: “Očinstvo je najteži posao na svijetu, ali najviše ispunjava!”

Perpetuum mobile na zanimljivoj panel diskusiji i izložbi fotografija
Tagged on: