U okviru projekta „Transparentno i održivo“ održali smo dvodnevni sastanak članica Mreže Omladinskih Centara za Animaciju Razvoj i Trening Republike Srpske (Mreže M.O.C.A.R.T.)

Na ovom sastanku sa članicama Mreže razgovarali smo o trenutnoj situaciji u njihovim zajednicama kada je raspodjela javnih sredstava za podršku mladima u pitanju. Govorili smo o tome koliko je čitav taj proces raspodjele  javnih sredstava, kao i implementacije aktivnosti i samog izvještavanja transparentan i dostupan široj javnosti, ali i samim organizacijama koje djeluju unutar tih zajednica.

Na ovom sastanku usaglašeno je da bi kompletan ovaj proces trebalo da bude mnogo transparentniji u većini lokalnih zajednica kao i da postoje mnogobrojni nedostaci kada su podaci koji se plasiraju javnosti u pitanju.

Nakon sastanka, očekuju nas posjete lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj te razgovor sa nadležnima po pitanju podrške mladima.

Transparentno i održivo