5. maja 2023. godine predstavnici našeg Instituta imali su produktivan sastanak sa predstavnicima Centra za socijalni rad Banja Luka i Udruženja “Nova generacija”.
Izvršni direktor Instituta zajedno sa projekt koordinatorima, predstavio je rad i programe koje sprovodimo, kao i aktivnosti koje podrazumijevaju potencijalnu saradnju.


S obzirom da kao organizaciona jedinica Centra za socijalni rad djeluje i Dnevni centar za maloljetnike te da je kao pravo iz socijalne zaštite omogućeno i dnevno zbrinjavanje djece u riziku, a koje se realizuje u Dnevnom centru Udruženja “Nova generacija”, predstavljen je program Y+, namijenjen radu sa djecom u riziku.
Usaglasili smo se da je veoma važno pristupiti multidisciplinarno u radu sa maloljetnicima i razvijati međusektorsku saradnju, a sve u cilju ostvarivanja najboljeg interesa djeteta.
Institut Perpetuum mobile je i prije nekoliko godina sarađivao sa Centrom za socijalni, a ovaj sastanak je uvod u nastavak saradnje.

Održan sastanak sa predstavnicima centra za socijalni rad Banja Luka i Udruženja “Nova generacija”