24. aprila 2023. godine održan je sasatanak sa partnerskom organizacijom OSRS, a u okviru projekta PROFOS – Profesionalizacija omladinskog sektora kreiranjem održivog kurikuluma. Sastanak je održan u prostorijama “Perpetuum mobile – Instituta za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka, a osim predstavnika partnerske organizacije sastanku su prisustvovali izvršni direktor Instituta i projekt koordinatorica na ovom projektu.

Ovo je bio inicijalni sastanak na kojem su dogovoreni naredni koraci u implementaciji projektnih aktivnosti sa posebnim osvrtom na ulogu partnerskih organizacija.

#institutKULT#KULTCHANGE

Održan sastanak sa predstavnicima Omladinskog savjeta Republike Srpske