15. maja 2023. godine u prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, održan je sastanak sa prodekanom za nastavu doc.dr Draškom Gajićem u sklopu projekta PROFOS (Profesionalizacija omladinskog sektora kreiranjem održivog kurikuluma).

Ovom prilikom predstavili smo prodekanu projektne aktivnosti.

Smatramo da je akademska zajednica Fakulteta političkih važan partner u realizaciji projektnih aktivnosti. Na sastanku smo zaključili koliko je važna međusektorska saradnja u cilju profesionalizacije i jačanja omladinskog sektora.

Održan sastanak sa prodekanom za nastavu na Fakultetu političkih nauka