U Domu omladine u Banjoj Luci održan je završni događaj projekta „PROBA“ (Program obuke ambasadora vršnjačkog nenasilja). Na ovom događaju proglašeno je 16 ambasadora vršnjačkog nenasilja iz Banje Luke. Ovaj događaj održan je 2. novembra koji je takođe poznat i kao UNESKO Međunarodni dan borbe protiv nasilja i nasilničkog ponašanja u školi uključujući i nasilje na internetu.

Događaj smo započeli panel diskusijom “Sistemski pristup rješavanju problema vršnjačkog nasilja”.
O ovoj temi govorili su panelisti: Ljiljana Uletilović – diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom, Saša Risojević – diplomirani psiholog i Sara Jelisić projekt koordinatorica “Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka, panel diskusijom moderirala je Sonja Kavaz.

Tokom realizacije projektnih aktivnosti učesnici su imali priliku da nauče nešto više o samoj pojavi vršnjačkog nasilja, te su dobili neophodna znanja i vještine kroz edukativne i interaktivne radionice iz priručnika Y.

Tokom drugog susreta mladi su imali priliku debatovati na teme koje se tiču vršnjačkog nasilja. Debatno takmičenje bilo je interno s ciljem da polaznici programa na praktičan način debatuju na različite alternative koje za cilj imaju identifikaciju i smanjenje vršnjačkog nasilja.

Tokom trećeg susreta mladi su učili nešto više o kampanjama, realizaciji kampanja i zagovaranju. Nakon ovog susreta imali su zadatak da osmisle i implementiraju svoje kampanje,a koje će nositi važne poruke u vezi sa borbom protiv nasilja.

Prisutni su bili oduševljeni kampanjama i aktivnostima koje su grupe mladih ljudi realizovale u prethodnom periodu te su se usaglasili da svaka kampanja nosi jasnu i važnu poruku.

Ovaj projekat podržan je od strane Grada Banja Luka.

Održan završni događaj u okviru projekta „PROBA“