U periodu 28 – 30. avgusta u Visitor centru Pecka organizovan je kamp za mlade članove Budi Muško Klubova iz Banje Luke, Tuzle i Brčkog. Na kampu je učestvovalo 17 učesnika sa koordinatorima iz svojih gradova.

Tokom trajanja kampa mladi su prošli kroz edukativni dio koji se odnosio na sam proces izrade i realizacije kampanje, a nakon toga su  radili na izradi plana  zajedničke kampanje, koja će se sprovoditi tokom 16 dana aktivizma. Cilj kampanje je ukazati na problem femicida i nasilja nad ženama.

Kako bismo sprovodili kampanje sa što jačom porukom, koja će doći do javnosti, jaka timska saradnja je ključna. Mladi su pored učenja o izradi i realizaciji kampanja, te planiranja njihove kampanje imali i team building aktivnosti koje su im pomogle da se međusobno još više povežu.

Organizovani kamp je početak naših aktivnosti u narednom periodu će se moći pratiti sam tok kampanje i snažne poruke koje će mladi ljudi poslati.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III”, koji podržavaju Vlada Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

#YMI#Careinternational#CARE#svicarskaubih#AustrianDevelopmentAgency#OakFoundation

Organizovan Kamp za mlade u Visitor centru Pecka