Projekat „Bolji parlamenti – jača demokratija“, juče je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine okupio 180 mladih ljudi iz Visokog, Doboja, Mostara i Zvornika, te im omogućio da kroz razgovor i susret sa parlamentarcima dobiju odgovore na mnoga pitanja koja se tiču položaja mladih u njihovim zajednicama.

Nakon obilaska Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i bližeg upoznavanja sa aktivnostima i  načinima rada, ovi motivisani omladinci saslušali su šta imaju da im kažu  Članica Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Maja Gasal Vražalica, kao i Član Komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za jednakost i nediskriminaciju, Saša Magazinović. Pitanja je bilo mnogo, a fokus je bio na nezapolsenosti i sve češćem odlasku mladih iz BiH. Pokrenuta je i tema mladih sa invaliditetom, kao  i teme u vezi sa rodnom ravnopravnosti, korupcijom i nepotizmom. Ovi mladi ljudi bili su jako aktivni, zanimalo ih je na koji način mogu stupiti u kontakt sa parlamentarcima i pokrenuti određene inicijative u gradovima  iz kojih dolaze.

Još jednom sa ponosom možemo reći da smo uradili pravu stvar i pozitivnim primjerom pružili šansu velikom broju mladih ljudi iz različitih sredina da otklone neke svoje nedoumice i bar jednim dijelom dobiju odgovore na pitanja koja su u vezi sa njihovim statusom u društvu i državi.

Ovaj projekat podržava Ambasada Kraljevine Holandije u Sarajevu kroz MATRA program.

Više fotografija pogledajte ovdje.

Parlamentarci razgovarali sa 180 mladih iz Visokog, Doboja, Mostara i Zvornika
Tagged on: