Predstavnica Instituta Perpetum mobile, Bojana Trninić, prisustvovala je sastanku Predsjedavajućeg Savjeta Ministara BiH i organizacija civilnog društva, koji je organizovan 16.maja 2017. u Sarajevu.

Denis Zvizdić, presjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, je istakao da su predstavnici civilnog društva jedan od najvažnijih instrumenata za demokratske procese i za svako demokratsko društvo, te da je važno da budu uključeni u procese vezane za evropske integracije.

Ilija Trninić, direktor Instituta Perpetuum mobile, je tokom diskusije podsjetila, koliko je potrebno da se formalizuje učešće organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija. Zvizdić je rekao da će se saradnja sa civilnim društvom institucionalizirati kroz sporazum koji će biti vezan za sporazum Vijeća ministara sa civilnim društvom, jednim uredom za nevladine organizacije i civilno društvo. Dodao je da su dobili i određeni broj odgovora na Upitnik Evropske komisije od civilnog društva, kao i građana BiH.

Predstavnica našeg Instituta, na ovom sastanku, predstavila je i projekat “Bolji parlamenti – jača demokratija“ i nastojanja da se uspostavi prva šema zaposlenja za mlade na entitetskom i državnom nivou, a što je u skladu sa reformskom agendom.

 

Perpetuum mobile na sastanku Predsjedavajućeg Savjeta Ministara BiH i organizacija civilnog društva
Tagged on: