Našim programima nastojimo ostvariti svoju viziju djelovanjem kroz šest strateških pravaca: 

 

  1. Borba za aktivno građanstvo,
  2. Razvoj zdravih životnih stilova mladića i rodne ravnopravnosti,
  3. Politička edukacija mladih,
  4. Resursni centar za izgradnju kapaciteta drugih organizacija,
  5. Jačanje i standardizovanje omladinskog rada,
  6. Unutrašnje jačanje organizacije.