M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža Omladinskih Centara za Animaciju, Razvoj i Trening

 

Kao rezultat dugogodišnjeg rada i istraživanja Instituta Perpetuum mobile 2013. godine, na drugoj Konferenciji Omladinskog rada (KORA 2) osnovana je mreža omladinskih centara Republike Srpske (M.O.C.A.R.T. Republike Srpske). Mrežu je osnovalo jedanaest omladinskih centara, a Institut Perpetuum mobile je izabran za sekretarijat tj. izvršno tijelo mreže u naredne 3 godine.

M.O.C.A.R.T. Republike Srpske je krovna organizacija koja je resursni centar za sve omladinske centre u Republici Srpskoj.

Programski cilјevi mreže su:

 • Promocija neformalnog obrazovanja
 • Identifikacija potreba, stavova i težnji mladih
 • Stvaranje preduslova za ostvarivanje identifikovanih potreba
 • Razvijanje partnerstva između cilјnih grupa mladih i onih koje rade sa mladima
 • Podrška razvoju i implementaciji strategija omladinskog rada i omladinske politike  RS i lokalnih omladinskih strategija
 • Razviti i održati kvalitet omladinskog rada i omladinskih centara
 • Promocija omladinskog rada i omladinskih inicijativa
 • Promocija omladinskih centara kao nosioca omladinskog rada
 • Promocija omladinskog rada kroz povezivanje sa međunarodnim subjektima koji rade na sličnoj problematici u cilјu promocije civilnog društva
 • Promocija koristi od omladinskog rada
 • Promocija evropskih vrijednosti i podrška u procesu evropskih integracija