DSC_0332Akademija za političke lidere/ke u BiH je jednogodišnji program obuke koji naš Institut uspješno provodi od 2007. godine. Do sada je program obuke kroz deset generacija završilo 199 mladih političara/ki iz 30 različitih političkih partija iz 46 gradova i opština u BiH.

Program Akademije ima za cilj da tokom jednogodišnjeg programa obuči mlade članove/ice političkih partija (od 18 do 27 godina starosti) i na taj način podrži novu generaciju političara/ki koji će sarađivati u cilju unapređenja svojih zajednica i društva u cjelini.

 

Program Akademije je podijeljen u pet modula:

  1. Mediji, zalaganje i liderstvo
  2. Mladi u diplomatiji i evropske integracije
  3. Ljudska prava u BiH i rješavanje sukoba
  4. Mladi u BiH – Regionalna saradnja mladih
  5. Prezentacija seminarskih radova i dodjela diploma

PRAVILNIK AKADEMIJE

DSC_1261Svaki polaznik/ca mora da položi i selekcioni test koji se sastoji iz pitanja opšte kulture, poznavanja političkog sistema BiH i ekonomske i političke situacije u svijetu. Takođe, neophodno je da svaki/a polaznik/ca ima i preporuku zvaničnih struktura stranke (glavnog odbora stranke ili predsjedništva omladinskih struktura u okviru svoje političke partije). Potpisniku/ci pisane preporuke se šalje mišljenje o polazniku i procjena rada nakon završetka programa Akademije.

Od polaznika/ca Akademije se očekuje znanje engleskog jezika potrebno za razumijevanje tekstova i praćenja predavanja, da koriste internet (pretraga dokumenata i informacija putem interneta) i da redovno koriste i provjeravaju e-mail.

Kako bi uspješno završili program Akademije i dobili certifikat, polaznici/ce moraju: biti prisutni na najmanje 85% predavanja, aktivno učestvovati u diskusijama tokom modula, izvršavati svoje obaveze, prvenstveno izrade seminarskog i praktičnog rada.

Svi polaznici/ce obavezno potpisuju ugovor sa Perpetuum mobile Institutom kojim su definisana prava i obaveze. Participacija za učešće u Akademiji iznosi 300 KM po polazniku/ci i plaća se prije početka prvog modula. Navedena participacija će biti korišćena u svrhu pokrivanja troškova realizacije dijelova samog programa a navedeni segmenti se odnose na: promociju Akademije, komunikacijske troškove kao i nabavku materijala, opreme i osvježenja za učesnike/ce.

Institut Perpetuum mobile je 17. marta 2011. godine potpisao Protokol o saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srpske za realizaciju modula Akademije i praktičnog rada. Takođe smo uspostavili i odličnu saradnju sa Parlamentom Federacije BiH i Parlamentarnom skupštinom BiH.