Generacija  2016 – Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 14 polaznika/ca iz 7 političkih partija iz 10 gradova.

Deseta generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH je podržana od strane Američke ambasade u BiH. U toku aktivnosti ove generacije tj. vrijeme drugog modula edukacije “Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih I zajednice” je kao dio pomenute aktivnosti imao imao čast da ima i jubilarnog 20000. –tog posjetioca Parlamentarne skupštine BiH.

Polazinici_ce Akademije 2016


Akademija 2015

Generacija  2015 – Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 19 polaznika/ca iz 7 političkih partija iz 14 gradova.

Deveta generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH je podržana od UN agencija i predsjedništva BiH u okviru projekta “Dijalog za budućnost”. U toku aktivnosti ove generacije akademci/kinje su imali priliku da posjete pravoslavne, muslimanske, katoličke i jevrejske vjerske objekte i tom prilikom dobiju informacije o svakoj od pomenutih vjera.

Polaznici_ce Akademije 2015


Akademija 2014Generacija  2014 – Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 19 polaznika/ca iz 11 političkih partija iz 12 gradova. 

Osma generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH je podržana od strane Američke ambasade u BiH. U toku aktivnosti ove generacije akademci/kinje su imali priliku u istom danu da razgovaraju sa američkom ambasadoricom, ruskim ambasadorom i predsjedavajućim članom predsjedništva BiH.

Polaznici_ce Akademije 2014


Akademija generacija 2013Generacija  2013  Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 17 polaznika/ca iz 8 političkih partija iz 9 gradova.

Sedma generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH je podržana od strane Američke ambasade u BiH. U toku aktivnosti ove generacije po prvi put su se susreli  i ministri iz oba entiteta BiH koji su zaduženi za mlade.

Polaznici_ce Akademije 2013


Akademija generacija 2012Generacija  2012 – Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 25 polaznika/ca iz 12 političkih partija iz 10 gradova.

Šesta generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH je podržana od strane TPO Fondacije iz Sarajeva. Ove godine je posebna pažnja bila posvećena ravnopravnosti polova i praćenjem lokalnih gender akcionih planova.

Polaznici_ce Akademije 2012


Akademija generacija 2011Generacija  2011 – Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 17 polaznika/ca iz 11 gradova iz 10 političkih partija.

Peta generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH je podržana od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Ove godine je urađena i analiza rezultata dosadašnjih akademija, čije rezultate možete naći na našoj web stranici. Takođe u 2011. godini Perpetuum mobile je potpisao Protokol o saradnji sa Narodnom Skupštinom Republike Srpske.

Polaznici_ce Akademije 2011


Akademija generacija 2010Generacija  2010 – Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 24 polaznika/ca iz 12 političkih partija iz 10 gradova.

Četvrta generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH je podržana od strane Olof Palme International Centra, GTZ Njemačka i Konrad Adenauer Fondacija. I ova generacija je pokazala spremnost na konkretnu saradnju između mladih iz različitih političkih partija. Saradnja je posebno očigledna tokom izrade seminarskih radova koje učesnici/ce rade timski i ostvaruju dijalog među „nespojivim“ političkim partijama.

Polaznici_ce Akademije 2010


Akademija generacija 2009Generacija  2009 – Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 23 polaznika/ce iz 12 gradova iz 12 političkih partija.

Treća generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH je podržana od strane Olof Palme International Centra i GTZ Njemačke, koji već niz godina podržavaju usavršavanje mladih političara/ki na ovim prostorima. Prijatelji Akademije podržavaju njen rad i daju svoje doprinose u stvaranju jedne nove i moderene generacije političara/ki.

Polaznici_ce Akademije 2009


Akademija generacija 2008Generacija 2008 – Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 25 polaznika/ca iz 13 gradova iz 8 političkih partija.

Druga generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH, kao i svaka naredna je bila u organizaciji Perpetuum mobile organizacije. U okviru ove generacije najbolji akademci su išli na studijsku posjetu u Beograd, gdje su posjetili institucije, nvo-e i političke partije po svom izboru.

Polaznici_ce Akademije 2008


Akademija generacija 2007Generacija 2007 – Akademije za političke lidere/ke u BiH je okupila 23 polaznika/ce iz 12 gradova iz 7 političkih partija.

Prva generacija Akademije  za političke lidere/ke u BiH je bila u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.  Akademija je te godine bila finansijski podržana od strane Olof Palme Internacionalnog centra. Mnogi od tadašnjih prvih polaznika/ca su sada odbornici/ce – vijećnici/vijećnice u opštinskim i kantonalnim skupštinama, ministri/ce…

Polaznici_ce Akademije 2007