ljetna skolaAlumni asocijacija Akademije za političke lidere/ke u BiH u organizaciji Instituta Perpetuum mobile je neformalna organizacija otvorenog članstva za sve polaznike Akademije koji su uspješno završili program. Alumni asocijacija predstavlja strukturu koja omogućava kreiranje zajedničke inicijative mladih političara/ki u BiH da artikulišu svoje potrebe i iznađu adekvatne i efikasne načine njihovog zadovoljavanja.

Misija – Stvaranje trajnih i čvrstih veza među akademcima, organizatorima i predavačima kao i sa širom društvenom  zajednicom.

Vizija – Slobodan angažman mladih spremnih na saradnju u izgradnji povjerenja i uvažavanja različitosti.

Posvećenim angažmanom realizovane su zajedničke inicijative ali i uspješni projekti. Jedan takav projekat je dodatno usavršavanje alumnista/kinja u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa kroz „Školu diplomatije“.

Samo u 2015. godini članovi/ce Alumni asocijacije su realizovali treninge za mlade o mogućnostima koje programi EU nude mladima. Treninzi i prezentacije su se održali u 20 gradova i opština u BiH na kojima je bilo prisutno skoro 600 učesnika/ca!

Ako ste bivši polaznik/ca Akademije za političke lidere/ke u BiH, Alumni asocijaciji možete pristupiti putem Alumni pristupnice.