Monitoring izvještavanja medija u predizbornoj kampanji za lokalne izbore (2017)

Monitoring medija u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016. godine u Bosni i Hercegovini organiziran je s namjerom da se, praćenjem naĉina na koji mediji izvještavaju tokom izborne kampanje utvrdi da li i koliko mediji doprinose da građani naprave informisan izbor, odnosno da li i koliko mediji obezbjeĊuju graĊanima informacije koje bi im omogućile da svoj izbor politiĉkih stranaka i kandidata zasnuju na argumentima i ciljevima koji su im putem medija predstavljeni.

Preuzmite: Monitoring izvještavanja medija u predizbornoj kampanji za lokalne izbore


Finalni izvještaj – lokalni izbori 2016 u Bosni I Hercegovini (2016)

Finalni izvještaj je generalna ocjena Lokalnih izbora 2016. godine od strane Koalicije “Pod lupom”. Da li su izbori provedeni u skladu sa izbornim zakonom BiH i provedbenim aktima i koje su nepravilnosti zabilježene tokom građanskog, nestranačkog posmatranja loklanih izbora možete saznati ukoliko pročitate ovaj izvještaj.

Preuzmite: Finalni izvještaj – lokalni izbori 2016 u Bosni I Hercegovini


Analiza upitnika za lokalne izborne komisije u BiH nakon održanih lokalnih izbora (2016)

Mišljenje lokalnih izbornih komisija o provedenim izborima je jako važno, kako sa aspekta provedenih izbora tako i sa aspekta šta se to može drugačije i/ili bolje uraditi, a sa ciljem unapređenja izbornog procesa. Koalicija ‘Pod lupom’ je u svrhu dobijanja mišljenja lokalnih izbornih komisija sastavila upitnik koji je dostavljen svim lokalnim izbornim komisijama u BiH (sa izuzetkom izborne komisije Grada Mostara). Rezultati se mogu pročitati u ovoj analizi.

Preuzmite: Analiza upitnika za lokalne izborne komisije u BiH nakon održanih lokalnih izbora


Analiza procesa i uslova registracije političkih subjekata u državama članicama OSCE-a (2016)

Metodologija istraživanja izbornih zakonodavstava zasniva se na detaljnom proučavanju izbornih propisa, prvenstveno izbornih zakona država članica OSCE-a, i to njih 39 od 57. Obzirom na ograničene kapacitete, kao i uzimajući u obzir relevantnost pravnih propisa u kontekstu BiH, iz istraživanja je isključen određeni broj država članica OSCE-a i to uglavnom anglosaksonske pravne tradicije, država izvan Evrope, te manjih evropskih država poput San Marina, Andore i drugih.

Preuzmite: Analiza procesa i uslova registracije političkih subjekata u državama članicama OSCE-a


Analiza redovnog finansiranja političkih stranaka u državama članicama OSCE-a (2016)

Finansiranje političkih subjekata predstavlja temu koja u javnosti izaziva veliko interesovanje i pokreće diskusije o tome koliko novaca i u koje svrhe ih troše politički subjekti registrovani u BiH. Analizirani su zakoni država članica OSCE-a. Za istraživanje korištena je uglavnom OSCE/ODIHR baza pravnih propisa država članica OSCE-a. Bitno je naglasiti da je većina prevoda neslužbene prirode i rađena upravo za potrebe istraživanja, a ne pravne primjene.

Preuzmite: Analiza redovnog finansiranja političkih stranaka u državama članicama OSCE-a


Analiza finansiranja izborne kampanje u državama članicama OSCE-a (2016)

U periodu koji prethodi održavanju izbora, izborna kampanja zauzima centralno mjesto u ‘borbi’ političkih subjekata za podršku i glasove birača. Neminovno je da pitanje finansiranja izborne kampanje izaziva veliku pažnju, kako stručne tako i šire javnosti. Nameću se pitanja ko i kako može finansirati kampanju, šta je dozvoljeno, a šta ne, te brojna druga pitanja.

Preuzmite: Analiza finansiranja izborne kampanje u državama članicama OSCE-a


Drugi preliminarni izvještaj o posmatranju predizbornog perioda (2016)

Predizborni period u BiH obilježen je prljavom izbornom kampanjom i velikim brojem nepravilnosti koje nisu sankcionisane, a koje mogu imati uticaj na rezultate izbora. Nastavljen je trend vođenja izborne kampanje utemeljen na izazivanju osjećaja straha od drugog i drugačijeg među biračima, obično vezanim za etnonacionalne podjele u bh. društvu. Ovo je naročito bilo izraženo u etnički nehomogenim sredinama. O ovim i drugim nepravilnostima saznajte u ovom izvještaju.

Preuzmite: Drugi preliminarni izvještaj o posmatranju predizbornog perioda


Prvi preliminarni izvještaj o posmatranju predizbornog perioda (2016)

Dugoročni posmatrači Koalicije „Pod lupom“, na terenu od 15. jula 2016., zabilježili su brojna kršenja izbornih propisa i pravila. Ovom prilikom Koalicija poziva Centralnu izbornu komisiju (CIK) i istražne organe da pokrenu postupke provjere ovih informacija i sankcionišu počinitelje tamo gdje je primjenjivo. U izvještaju možete naći konkretna kršenja izbornih propisa i pravila.

Preuzmite: Prvi preliminarni izvještaj o posmatranju predizbornog perioda


Analiza postizbornih finansijskih izvještaja političkih subjekata za Opšte izbore 2014 (2016)

Cilj ove analize je da se na jednom mjestu detaljno prikažu ukupni prihodi političkih subjekata, njihovi izvori, zatim ukupni rashodi političkih subjekata u izbornom periodu, te da se na taj način obezbijedi veća transparentnost i dostupnost ovih podataka građanima Bosne i Hercegovine, obzirom na činjenicu da građani BiH većinom nisu upoznati sa novčanim iznosima kojima upravljaju politički subjekti u toku izbornog perioda, kao ni njihovom porijeklu.

Preuzmite: Analiza postizbornih finansijskih izvještaja političkih subjekata za Opšte izbore 2014


Finansijska analiza potrošnje stalne izborne administracije u Bosni i Hercegovini (2016)

Za izradu ove analize korišteni su su uglavnom finansijski izvještaji koji su nam, na zahtjev Koalicije, dostavljani od strane opština, Centralne izborne komisije (CIK), opštinske administracije, načelnika, te sporadično opštinskih izbornih komisija. Na osnovu pomenutih izvještaja smo, nakon izvršenog uvida i analize, izradili tabelarni prikaz koji sadrži podatke o novčanim iznosima koji su potrošeni za izbornu administraciju u 2013. i 2014. godini po entitetima i opštinama, te dobili ukupne iznose potrošnje izborne administracije iz budžetskih sredstava Bosne i Hercegovine.

Preuzmite: Finansijska analiza potrošnje stalne izborne administracije u Bosni i Hercegovini


Analiza prigovora i žalbi na izborni proces u Bosni i Hercegovini (2015)

Efikasna zaštita izbornog prava treba biti jedan od prioriteta u budućim diskusijama u vezi sa izmjenama postojećeg Izbornog zakona ili eventualnog donošenja novog. Cilj ove analize je da se utvrdi ko ima pravo na podnošenje prigova i žalbi, koliki su rokovi za podnošenje prigovora i žalbi, te koji su to rokovi za odlučivanje po podnesenim prigovorima i žalbama od strane nadležnih organa.

Preuzmite: Analiza prigovora i žalbi na izborni proces u Bosni i Hercegovini


Analiza načina formiranja i sastava biračkih odbora u državama OSCE-a (2015)

 Tokom rada na terenu uočene su manjkavosti izbornog procesa bilo da je riječ o određenim zakonskim rješenjima ili u primjeni postojećih propisa, što upućuje na zaključak da su potrebna unapređenja kako Izbornog zakona i provedbenih akata CIK-a BiH, tako i njihove primjene na terenu i sužavanja prostora za eventualne zloupotrebe. Ova analiza se odnosi na biračke odbore, koji su od svih relevantnih aktera okarakterisani kao slaba karika izbornog procesa u BiH.

Preuzmite: Analiza načina formiranja i sastava biračkih odbora u državama OSCE-a


Analiza izbornih rokova u državama članicama OSCE-a (2015)

Ova analiza baviće se izbornim rokovima obzirom da je jedna od preporuka Koalicije da se postojeći rokovi skrate umjesto sadašnjih 180 na 120 dana od dana raspisivanja izbora. Posmatranjem Opštih izbora 2014. godine, a i prema informacijama s održanih okruglih stolova, problemi s izbornim rokovima, a koji su većinom propisani u samom Izbornom zakonu, mogu se svrstati u nekoliko kategorija a u ovoj analizi možete saznati koje su to.

Preuzmite: Analiza izbornih rokova u državama članicama OSCE-a


Analiza segmenata zaštite izbornog prava u državama članicama OSCE-a (2015)

Ova analiza bavi se pitanjem zaštite izbornog prava, kao temeljnim pitanjem u zaštiti izbornog prava svih aktera izbornog procesa i zaštite izborne volje građana. Efikasna zaštita izbornog prava treba biti jedan od prioriteta u budućim diskusijama u vezi sa izmjenama postojećeg Izbornog zakona ili eventualnog donošenja novog. Koalicija ‘Pod lupom’ je u svom izvještaju o posmatranju posljednjih održanih Opštih izbora istakla jedan segmet koji bi mogao biti unaprijeđen. Riječ je o aktivnoj legitimaciji kruga lica koja imaju pravo ulaganja prigovora prema postojećim odredbama Izbornog zakona.

Preuzmite: Analiza segmenata zaštite izbornog prava u državama članicama OSCE-a


Analiza odabranih tehničkih aspekata izbornog procesa u državama članicama OSCE-a (2015)

 Analiza odabranih tehničkih aspekata izbornog procesa u državama članicama OSCE-a daje osvrt na tehničke aspekte izbornog procesa kako bi se napravio pregled uporednih rješenja u propisima analiziranih država, te eventualno istakle određene dobre prakse koje bi bile primjenjive u slučaju BiH.

Preuzmite: Analiza odabranih tehničkih aspekata izbornog procesa u državama članicama OSCE-a


IZBORI U BOSNI I HERCEGOVINI: karakteristike i moguća unaprjeđenja (2015)

Ovaj zbornik stručnih i akademskih radova nastao je iz želje da se na jednom mjestu nađu različite teme iz sfere izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Veći dio obrađene tematike već dugi niz godina predstavlja kamen spoticanja u javnom diskursu u BiH, u najvećoj mjeri kod ključnih donosilaca odluka koje se tiču izmjene izbornog zakonodavstva. Radeći na novim rješenjima unutar izbornog sistema koje će poljuljano povjerenje povratiti i učvrstiti, radimo na daljoj demokratizaciji društva i boljem životu običnog čovjeka.

Preuzmite: IZBORI U BOSNI I HERCEGOVINI: karakteristike i moguća unaprjeđenja


Pregled izbornog zakonodavstva i izbornog procesa u 40 država članica OSCE-a (2015)

Ova publikacija je važna jer fragmentarno analizira izborna zakonodavstva 40 država članica OSCE-a i može poslužiti donosiocima odluka da private određena rješenja koja će sigurno doprinijeti efkasnijem i ekonomičnijem provođenju samih izbora, ali istovremeno garantovati poštivanje izborne volje građana birača u Bosni i Hercegovini.

Preuzmite: Pregled izbornog zakonodavstva i izbornog procesa u 40 država članica OSCE-a


Opšti izbori 2014. – Konačni izvještaj (2014)

Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom”, formirana od strane sedam organizacija civilnog društva, započela je dugoročno nadgledanje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj sadrži analizu izbornog procesa u cjelosti kao I preporuke za unaprijeđenje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

Preuzmite: Opšti izbori 2014. – Konačni izvještaj