„Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka je u periodu oktobra nastavio realizaciju projekta „Equipping Young Minds to Fight Back”, u okviru kojeg je cilj da se mladi ljudi sa područja banjalučke regije, ali i šire, prepoznaju oblike korupcije i da nauče kome se i na koji način mogu obratiti ako primijete koruptivne radnje.


Kao i u julu i septembru, postavili smo štand u centru grada gdje su naši volonteri razgovarali sa građanima o korupciji i da li postoji korupcija u društvu. Takođe, volonteri su razgovarali i ispitivali percepciju stavova građana o korupciji u društvu.


Dan nakon postavljanja info štanda održana je radionica i okrugli sto na temu: „Korupcija i organizovani kriminal u kontekstu ljudskih prava“. O ovoj temi govorio je Dragan Todorović, predstavnik banjalučkog Centra za ljudska prava. Na ovoj radionici okupili smo 25 mladih ljudi sa područja Banjaluke koji su aktivno proučavali, diskutovali i davali prijedloge na ovu temu.

Sve navedeno je nastavak zajedničke borbe protiv korupcije kao i podizanja svesti o postojanju korupcije, a uskoro očekujemo predstavljanje izveštaja u kojem smo pitali građane o njihovim stavovima kada je u pitanju percepcija korupcije i organizovanoog kriminala.


Ovaj projekat podržan je od Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije i implementiran od strane OSCE i GI-TOC-a (Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala).

Sa mladima u Banjaluci nastavljena je edukacija o razotkrivanju korupcije