„PERPETUUM MOBILE – Institut za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka sprovodi program „Akademija za političke lidere/ke u BiH“, a u skladu sa trenutnom situacijom –

Polaznici 12. generacije Akademije za političke lidere/ke u BiH

Pozivaju sve građane/ke da

  • se u najvećoj mjeri pridržavaju preporuka i zaključaka nadležnih institucija, te da se ponašaju u skladu sa naredbama koje se odnose na trenutnu situaciju ;
  • podrže sve one koji su, u okviru svojih radnih mjesta, svakodnevno izloženi opasnosti kako bi se zdravstvena situacija poboljšala, a životni uslovi ostali dostojni svakog čovjeka.

Mole sve građane/ke da se uzdrže od svakog vida podizanja panike, te da svojim odgovornim i savjesnim postupanjem daju svoj doprinosu u prevazilaženju ove situacije.

Apeluju na sve one koji su umogućnosti da se odazovu akcijama pomoći onim građanima koji pripadaju rizičnoj grupi i to na način da ne ugroze ni sebe, ni druge.

Ovo je vrijeme da vidimo humanost, solidarnost i odgovornost na djelu. Ostanite kući i sačuvajte sebe i druge.

 

„PERPETUUM MOBILE – Institut za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka provodi program „Akademija za političke lidere/ke u BiH“ koji, u kontinuitetu, traje od 2007. godine i ima za cilj da osposobi mlade lidere/ke političkih partija i da podrži novu generaciju političara/ki koji će sarađivati u cilju unaprijeđenja njihovih zajednica i društva u cjelini.

Program se realizuje uz pomoć i podršku različitih domaćih i međunarodnih insititucija i organizacija, a 12. generaciju Akademije podržala je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

 

 

SAOPŠTENJE 12. GENERACIJE AKADEMIJE ZA POLITIČKE LIDERE/KE U BIH
Tagged on: