U okviru projekta „Transparentno i održivo“ 31. 1. 2023. održan je regionalni sastanak službenika za pitanja mladih jedinica lokalne samouprave (JLS) sa područja tri regije u Republici Srpskoj. Sastanak je održan u Domu omladine u Banjoj Luci, a prisutni su bili predstavnici službenika za mlade ili osobe koje se bave pitanjima mladih. Okupili smo 17 predstavnika iz 13 JLS u Republici Srpskoj.

Opširnije: Savjetovanje i regionalni sastanak službenika za pitanja mladih – regije: Banja Luka, Prijedor i Doboj

Na sastanku smo razgovarali o unapređenju saradnje sa organizacijama za mlade, omladinskim organizacijama i omladinskim centrima i važnosti identifikacije osoba i odjela za saradnju s mladima u organizaciji JLS. Takođe smo govorili o važnosti transparentnosti procesa kontinuirane komunikacije i učenja, te saradnje između JLS.

Sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministra za omladinu, Branka Malešević gdje je predstavila aktivnosti ministarstva, a posebno novousvojenu Omladinsku politiku Republike Srpske za period 2023 – 2027. godine, za koju je naglasila da je važna kao osnova za formiranje lokalnih politika za mlade i da je njena implementacija prvenstveno naslonjena na JLS, saradnju sa organizacijama koje se bave pitanjima mladih i posebno naglasila potrebu da se zaustave trendovi odlaska mladih iz zemlje koji su alarmantni.

Na ovom sastanku predstavljene su smjernice za povećanje transparentnosti o pitanju dostupnosti podataka na vebsajtovima JLS, koje su kreirane od strane članica Mreže M.O.C.A.R.T. Učesnici su se usaglasili da bi ove smjernice unaprijedile saradnju sa organizacijama civilnog društva i podigle nivo transparentnosti u dodjeli i utrošku javnih sredstava. Osim toga usaglašeno je da je potrebno više motivisati građane i organizacije da učestvuju u mehanizmima za građansko učešće u donošenju odluka.

Uskoro nas očekuje sastanak u još tri regije u Republici Srpskoj: bijeljinskoj, istočnosarajevskoj i trebinjskoj.

Savjetovanje i regionalni sastanak službenika za pitanja mladih – regije: Banja Luka, Prijedor i Doboj