IMG_20160701_181829U petak, 1. jula 2016. godine, u parku Petar Kočić u Banjoj Luci održana je „Konferencija beba“. Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum mobile se pridružio Konferenciji i zabavnim aktivnostima u sklopu kampanje „Super TATA“ ukazao mladim roditeljima na važnost očevog aktivnog učešća u životu, razvoju i vaspitanju djeteta.

Skoro četiri od pet muškaraca širom svijeta će postati očevi u nekom trenutku svog života, i gotovo svi muškarci na svijetu imaju neku vezu sa djecom, bilo kao očevi, kao očusi, braća, ujaci, stričevi, djede, nastavnici, mentori, treneri ili jednostavno kao prijatelji. Rastuća i ogromna količina dokaza potvrđuje da je angažovano, odgovorno očinstvo i učešće muškaraca u životu djece pozitivno, ne samo za djecu, nego i za žene i same muškarce.

Globalno, žene i djevojke i dalje obavljaju većinu kućnih aktivnosti – iako danas žene predstavljaju 40% od ukupno plaćene radne snage. Ograničeno učešće muškaraca u staranju (koje se odnosi na brigu o djeci i brigu o drugima u porodičnom okruženju) i dalje predstavlja glavnu prepreku rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, između ostalog, održavanjem visine prihoda kod žena nižim nego kod muškaraca.

Potrebno je da se muškarci i dječaci angažuju u zaustavljanju nasilja nad ženama i djecom.

Kampanja „Super TATA“ se provodi u sastavu projekta „Inicijativa mladića – dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu“.

Super tata, potrudi se da ti se dijete zahvali riječima:
„Sva sreća da si ti moj tata!”

Fotografije sa ovog događaja, možete da pogledate ovdje.

Super TATA na “Konferenciji beba”
Tagged on: