Kažu, „Mladost je srećna jer za nju postoji budućnost“, a da li naša omladina ima budućnost?! Kako bismo dobili odgovore na ovo i mnoga druga pitanja, organizovali smo Okrugli sto  „Uspostavljanje šeme prvog zaposlenja mladih u Republici Srpskoj“. Cilj nam je bio pokretanje sinhronizovane inicijative za uspostavljanje šema prvog zaposlenja, ali i promocija postojećih mehanizma koji su u vezi sa zapošljavanjem mladih.  Okrugli sto održan je u prostorijama Doma omladine, u Banjoj Luci, 20. jula 2017. godine. 

Okrugli sto održan je u sklopu projekta “Bolji parlamenti, jača demokratija” koji se realizuje kroz program M.A.T.R.A.

Osim mladih iz političkih partija iz BiH okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici institucija: Ministarstva porodice, omladine i sporta; Ministarstva rada i boračke zaštite u Vladi RS;  Odbora za pitanja djece, mladih i sporta u Narodnoj skupštini Republike Srpske;  Zavoda za zapošljavanje i Unije poslodavaca RS, koji će imati priliku da kažu kako oni doprinose rješavanju najvećeg problema mladih i kako planiraju da smanje stopu nezaposlenosti.

Zaključak i preporuka predstavnika institucija je da ne postoji potreba izrade posebnog dokumenta ili strategije koja bi uspostavila šemu prvog zaposlenja mladih u Republici Srpskoj, već da tu temu pokrivaju postojeći dokumenti ali da je u svakom slučaju potrebno da se uspostavi bolja koordinacija između institucija. Dokument koji je prepoznat kao potencijal na kome se može izgraditi takozvana šema prvog zaposlenja  je Razvoj integrisanog zapošljavanja mladih u RS, koji je u okviru Omladinske politike RS.

Više fotografija možete pogledati ovdje.

Uspostavljanje šeme prvog zaposlenja mladih u RS
Tagged on: