27. aprila smo prisustvovali završnoj konferenciji YEEP projekta SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini i promociji rezultata kojima smo zajedno doprinijeli. Konferencija je održana u Sarajevu.

Ponosni smo što smo imali priliku biti partner na projektu: YEEP – Jaki mladi, nova perspektiva.

Posebno smo ponosni na to što smo zajedno sa partnerima iz organizacija Proni i Amica Educa doprinijeli tome da 162 mlade osobe iz BiH pronađu zaposlenje.

Nadamo se da ćemo i u budućnosti imati priliku pružati podršku mladim ljudima i jačati njihove životne vještine i vještine zapošljivosti.


#YEEP#sosdjecijaselabih

Završna konferencija YEEP projekta SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini